26 Aralık 2012  ÇARŞAMBA 28509 sayılı Resmi Gazete  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yayınladığı “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİ” ‘ne göre 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından yer aldığı tehlike sınıfları Listestesine göre işyerleri NACE koduna göre sınıflandılmıştır.  Pan-Avrupa sınıflandırma sistemi olan NACE (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés Européennes), Arupa Birliğinde ekonomik faaliyetlerin istatiksel olarak sınıflandırılmasını sağlayan bir sistemdir.

Bu tebliğe göre asıl iştigal konusu yada faaliyet konusunda bir değişme yada yanlışlık var ise bir ay içerisinde ticaret ve sanayi odasından düzelterek en geç bir ay içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilmelidir. Tehlike sınıfı tespiti bu koda göre yapılacağından firma açısından önemli bir konudur. Birden fazla faaliyet yürüten firmalarda en yüksek tehlike sınıfı dikkate alınır.

Tebliğde bulunan firmalar itiraz edebilir ve bu itirazlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca değerlendirilir. Bakanlıkça tescil kayıtları ve tescile esas işyerinin faaliyetleri dikkate alınarak değerlendirilir. Bu konuda faaliyetini gösterir bir takım belgeler ile başvurmasında fayda vardır.

Bu noktada farklı bir faaliyet konusunda olupta asıl yaptığı iş arasındaki fark Bakanlık gerek görmedikçe inceleme yapmaz ancak incelem yapılır veya talep edilirse inlemeye ilişkin belgeler ile tehlike sınıfında değişiklik yapılabilinir.

Bir değişiklik olması halinde , işyerine tebliğ edildikten 90 gün sonrasına kadar gerekli düzenlemeleri işverenler yapması gerekmektedir.

İşyeri Tehlike Sınıfları Listesindeki faaliyet kodunun tehlike sınıfına ait itirazlar olur ise , İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulacak Komisyon oluşturulur ve bu komisyonda alınacak karar sonucunda, itiraza ilişkin faaliyet kodunun tehlike sınıfının değişmesi halinde bu Tebliğde gerekli değişiklik yapılır.

Dolayısıyla işverenler bu süreçte ana faaliyet konuları, birden fazla olan şirketler veya işyerlerinde tarafımızdan destek alarak yapılması gereken adımlar ve Çalışma Bakanlığının yayınlamış olduğu tebliğ ve yönetmeliklere uyumu sağlayabilirler. isg@aralca.com.tr adresine kaç işyeri / SGK numarası var ve bu SGK numaralarına kayıtlı işçi sayısı ve şirket NACE kodu ( Vergi levhası yada kapasite raporunda belirtilen kod) ile varsa kapasite raporu özetini mail atar yada 08502202025 nolu telefondan bilgi alabilirler.

Günümüz yasal uygulamalarına adaptasyon ve yasal maliyetler, çevreye ve çalışanına karşı sorumluluklar çerçevesinde karşılıklı bilgi alışveriş sağlanması konun uzmanları tarafından ele alınıp koordine edilmesi gereksiz masraf ve israfın önüne geçilmesini sağlayacaktır. Konu ile ilgili muhasebe,personel,insan kaynakları, işletme müdürleri, iş veren temsilcileri ve özellikle işverenler takip etmeli bu konuda danışmanlık alarak piyasa yanlışlarını devam ettirmekten kaçınmalıdırlar. Bu konuda ücretsiz bilgi alabilirler.