İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikası Yenileme

İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikası Yenileme

A-B-C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sertifikalarınızı eğer yükseltme yapmayacaksanız (B-C  sınıfı sertifakalar için) T.C. AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı İSG-KATİP üzerinden sertifikalar sekmesinden vize başvurusu yapabilir, uygun görülmesi üzerine yatırılacak miktar duyurulan rakamlar üzerinden yatırılcaktır.(vize işlem ücreti olan 103,25 TL (KDV Dahil) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü T.C. Ziraat Bankası Kurumsal Tahsilât Hesabına yatırılabilecektir.)

Örnek dilekçeler aşağıdaki gibidir. Ayrıntılı bilgi için info@aralca.com.tr ve 02242337353 nolu telefondan alabilirsiniz.

 

 

İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI BELGELERİNİN VİZE İŞLEMLERİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

Bilindiği üzere işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı belgelerinin vize işlemleri 20.07.2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelik” ile 29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” kapsamında yürütülmekte olup, söz konusu Yönetmelikler uyarınca işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı belgelerinin beş yılda bir vize ettirilmesi zorunludur.

İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı belgelerinin vize işlemlerine ilişkin başvurularda;

  • İSG-KATİP’ te kayıtlı olan işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının Ek-1’de yer alan dilekçe ile,
  • İSG-KATİP’ te kaydı bulunmayan ve Türk Tabipleri Birliği tarafından düzenlenen işyeri hekimliği belgesine sahip kişilerin Ek-2’yer alan dilekçe ve ekleri ile

birlikte Genel Müdürlüğümüze talepte bulunmaları gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            EK-1                                                                           ……./……/………

 

 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                                                          ANKARA

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .       numaralı İşyeri Hekimliği / İş Güvenliği Uzmanlığı sertifikamın vize işleminin yapılması için gereğini arz ederim.

 

                                                                                                          Adı Soyadı:

 

                                                                                                          İmza:

 

                

TC Kimlik No:                                                                                                                

Telefon:                                                                                                        

 E-posta:

 Adres:                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               EK-2

                                     ……./……/………

 

 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                                                          ANKARA

 

İSG-KATİP’te tanımlı olmayan . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       numaralı İşyeri Hekimliği sertifikamın vize işleminin yapılması için gereğini arz ederim.

 

                                                                                                          Adı Soyadı:

 

                                                                                                          İmza:

 

Ekler:                                                                                                

1) İşyeri Hekimliği Sertifikasının aslı                       

2) Diploma ya da mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti 

 

                

TC Kimlik No:                                                                                                                

Telefon:                                                                                                        

 E-posta:

 Adres: