Genel

 • Radyasyon

  İYONİZE RADYASYON   İyonize radyasyonun  birçok türü deriyi  geçerek , vücudun yapı taşları olan  hücreleri aniden hasara uğratır. Hasar ise hemen her zaman geri dönülemez etkiler yaratır. Hücre tahribatı radyasyonun dozuna (gücüne ve süresine) ve vücudun ne kadar kısmının  radyasyona maruz kaldığına bağlıdır. Hepimiz günlük yaşantımızda iyonize radyasyona maruz kalmamıza rağmen, insan vücudu çevredeki doğal radyasyon düzeyinin biraz üstüne karşı dayanıklıdır.   İYONİZE RADYASYONA MARUZ  KALABİLECEK İŞLER: *İyonize radyasyon insan hücrelerini delip geçer ve her bir hücrenin içindeki atomları bombardıman eder. *Elektrik ...

  Posted at 06 Ağustos 2013 | By : | Categories : Genel | 0 Comment
 • ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ ; “YÜKLE İLGİLİ RİSK FAKTÖRLERİ,BİREYSEL RİSK FAKTÖRLERİ”

  1. Yükün özellikleri Yük; - Çok ağır veya çok büyükse, - Kaba veya kavranılması zorsa, - Dengesiz veya içindekiler yer değiştiriyorsa, - Vücuttan uzakta tutulmasını veya vücudun eğilmesini veya bükülmesini gerektiren bir konumdaysa, - Özellikle bir çarpma halinde yaralanmaya neden olabilecek yoğunluk ve şekildeyse, elle taşınması, bilhassa sırt ve bel incinmesi riskine neden olabilir. 2. Fiziksel güç gereksinimi                                                                                           İş; - Çok yorucu ise, - Sadece vücudun bükülmesi ile yapılabiliyorsa, - Yükün ani hareketi ile sonuçlanıyorsa, - Vücut dengesiz bir pozisyonda iken yapılıyorsa, bedenen çalışma şekli ve harcanan güç, ...

  Posted at 24 Temmuz 2013 | By : | Categories : Genel | 0 Comment
 • İş Sağlığı ve Güvenliğinde Profesyonellik

  SGK istatistiklerine baktığımızda iş kazaları sayılarının önceki yıllara göre artmış olması bunun yanında iş güvenliği bilinçlenme ve bilgilenme olarak son yıllarda yaygınlaşmasına rağmen bir tezatlık oluşturuyor. Bir çok etken olduğu aşikardır. Genel olarak incelersek, birkaç konu başlığı altıda toplayabiliriz. Öncelikle çalışma şekillerinde ciddi bir değişim olmaması en önemli etkendir. Kaza, tehlikeli ortam tehlikeli hareketin bileşkesidir. Ortam tehlikelinin minimize edilmesi kaza oluşmasında doğrudan bağlıdır. Profesyonellik gerektiren bir durum olduğundan işverenlerin bu konu üzerine hassasiyetle durmalıdır. Alınan eksik tedbirler ...

  Posted at 15 Temmuz 2013 | By : | Categories : Genel | 0 Comment
 • BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

  BU YÖNETMELİĞİN UYGULANDIĞI TEHLİKELİ MADDELER  Giriş   1.  EK-1, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre, herhangi bir kuruluşta tehlikeli maddelerin bulunduğu durumda uygulanır ve yönetmeliğin ilgili maddelerinin uygulanmasını belirler.   2.  Karışımlar ve müstahzarlar, yüzde oranı veya bir açıklamanın özellikle verilmemiş olması halinde, Bölüm 2, Not 1'de verilmiş olan yönetmelikte yer alan özelliklerine göre belirlenmiş konsantrasyon sınırları içerisinde kalmaları şartıyla, saf maddelerle aynı koşullara tabi olurlar.   3.  Bölüm 1 ve Bölüm 2’de belirtilmiş olan niteleyici miktarlar, her bir kuruluş için geçerlidir.   4.  Yönetmeliğin ilgili maddelerinin uygulanmasında göz ...

  Posted at 12 Temmuz 2013 | By : | Categories : Genel | 0 Comment
 • ARALCA OSGB; “Yeraltı Maden İşyerlerinde Uygulanacak Asgari Özel Hükümler”

  Yeraltı Maden İşyerlerinde Uygulanacak Asgari Özel Hükümler aşağıda ki gbidir; 1. Genel 1.1. Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (b) bendi hükmü saklı kalmak kaydı ile bu bölüm kapsamına giren işyerinden sorumlu olan işveren, hem olağan hem de olağanüstü durumlarda çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak üzere alınması gerekli ilgili tüm tedbirlerin sağlık ve güvenlik dokümanında yer almasını sağlar. 1.2. Sağlık ve güvenlik dokümanı düzenli olarak güncelleştirilir ve denetim için işyerinde bulundurulur. İşyerindeki çalışmalar sağlık ve güvenlik dokümanına ...

  Posted at 03 Temmuz 2013 | By : | Categories : Genel | 0 Comment
 • ARALCA OSGB; MADEN SEKTÖRÜNDE “Yerüstü Maden İşyerlerinde Uygulanacak Asgari Özel Hükümler”

  1. Genel 1.1. Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (b) bendi hükmü saklı kalmak kaydı ile bu bölüm kapsamına giren işyerinden sorumlu olan işveren, hem olağan hem de olağanüstü durumlarda çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak üzere alınması gerekli ilgili tüm tedbirlerin sağlık ve güvenlik dokümanında yer almasını sağlar. 1.2. Sağlık ve güvenlik dokümanı düzenli olarak güncelleştirilir ve denetim için işyerinde bulundurulur. İşyerindeki çalışmalar sağlık ve güvenlik dokümanına uygun olarak yürütülür. 2. İşletme 2.1. İşyerinde yapılacak çalışmalar sağlık ve ...

  Posted at 03 Temmuz 2013 | By : | Categories : Genel | 0 Comment
 • MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

  MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI*   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 — (1)Bu Yönetmeliğin amacı, yeraltı ve yerüstü maden işyerlerinde çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması için uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 — (1)Bu Yönetmelik 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm yeraltı ve yerüstü maden işyerlerini kapsar. Dayanak MADDE 3 — (1)Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesine ...

  Posted at 03 Temmuz 2013 | By : | Categories : Genel | 0 Comment
 • ASBEST SÖKÜMÜ İLE İLGİLİ EĞİTİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

  Asbest sökümü ile ilgili eğitim programlarına İlişkin tebliğ aşağıda ki gibidir ;  Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 29.06.2013/28692 Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı asbest söküm uzmanlarının nitelikleri, eğitimleri, eğitim programları ve eğitim sonunda yapılacak sınavlar ile asbest söküm çalışanlarının eğitimleri, eğitim programları ve bunların belgelendirilmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Dayanak MADDE 2 – (1) 25/1/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin  19 ve 20 nci ...

  Posted at 02 Temmuz 2013 | By : | Categories : Genel | 0 Comment
 • İş Kazalarının Hukuksal Boyutları Nelerdir?

  Line TV'de yayınlana İş Güvenliği Uzmanı Alpay Aydın'ın sunumuyla ekranlara gelen İş'te Güvenlik programında "İş Kazalarının Hukuksal Boyutu" konusu ele alındı. Avukat Özge Yılmaz Türker'in konuk olduğu programda İş kazalarının hukuksal boyutu ile ilgili birçok soruya cevap bulabileceksiniz. İyi seyirler.

  Posted at 26 Haziran 2013 | By : | Categories : Genel | 0 Comment
 • Mobilya ve Dekorasyon Öğretmeni C Sınıfı İş güvenliği Uzmanlarının Çalışabilecekleri Çok Tehlikeli Sınıftaki İşyerleri Listesi

  29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamındaki işyerlerinde  Mobilya ve Dekorasyon Öğretmeni sınıfı iş güvenliği uzmanlarının çalışabilecekleri çok tehlikeli sınıftaki işyerleri listesi aşağıdaki gibidir; 16.21.02 Sıkıştırılmış lif, tahta ve tabakalardan kontrplak, mdf, sunta, vb. levha imalatı 31.09.01 Mobilyaların boyanması, verniklenmesi, cilalanması vb. tamamlayıcı işlerin yapılması 43.33.01 Bina ve diğer ...

  Posted at 20 Haziran 2013 | By : | Categories : Genel | 0 Comment
PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI HAZIRLAMA EĞİTİMİ
 • 06 - 07 EYLÜL
 • PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI NASIL HAZIRLANIR
 • ATEX DİREKTİFLERİ NELERDİR?
 • RAPOR FORMATI NASIL OLMALIDIR?
GUNCEL BILGI ALMAK ICIN LUTFEN FORMU DOLDURUN..!