Haberler

Yardımcı İş Güvenliği Uzmanlığı Görevlendirmeleri Hakkında Duyuru

Yardımcı İş Güvenliği Uzmanlığı Görevlendirmeleri Hakkında
29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İş
Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 7
nci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında; iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip ve işyerinin
tam süreli sigortalı çalışanları arasından bir kişinin İSG-KÂTİP’te kayıtlı asıl iş güvenliği
uzmanına yardımcı olmak amacıyla görevlendirilmesi halinde İSG-KÂTİP üzerinden
sözleşme yapılması ve karşılıklı olarak en geç beş gün içerisinde İSG-KÂTİP üzerinden
onaylanması gerekmektedir.
Görevlendirmelerin İSG-KÂTİP üzerinden Hizmet Alan İşyerleri Modülü > Yardımcı İGU
Sözleşmeler kısmından yapılması mümkündür.
Tehlike sınıfına uygun iş güvenliği uzmanının ve buna yardımcı olmak üzere görevlendirilen
tam süreli uzmanın sigortalılık durumu kontrol edilecek olup sigortalarının bulunmaması
durumunda sözleşmeler iptal edilecektir.
Duyuru tarihinden itibaren görevlendirmelerini İSG-KÂTİP üzerinden yapmayan iş güvenliği
uzmanlarının bir üst belge sınıfına geçişlerinde bu süre hesaba katılmayacaktır. Ayrıca, devam
eden görevlendirmelerin de İSG-KÂTİP sistemi üzerinden bildirilmesi gerekmektedir.