Haberler

İş Güvenliği Uzmanlarının Bir Üst Sınıfta Çalışma Süresi Uzatıldı

Bu değişiklik ile birlikte 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun Geçici 4'üncü maddesine göre;
-çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, 31.12.2023 tarihine kadar (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi,
-tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, 31.12.2023 tarihine kadar (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi,
kaydıyla yerine getirilmiş sayılır.

igu üst sınıf süre uzatımı igu