Haberler

HİTABET SANATI TEMEL EĞİTİMİ(DİKSİYON/HİTABET/BEDEN DİLİ)

HİTABET SANATI TEMEL EĞİTİMİ(DİKSİYON/HİTABET/BEDEN DİLİ)

Hitabet, bir bütündür ve hitabet, bir sanattır.

 • Nefesini doğru kullanamayan birey, bir konuşmanın ya da bir metnin uygun olmayan bir yerinde nefes almak zorunda kalır, dinleyicinin dikkati dağılır ve dinleyici, konudan uzaklaşır.
 • Harfleri ve sesleri doğru çıkarmak, dinleyici üzerinde istenilen etkiyi bırakmaya yardımcı olur.
 • "Mmm, şey, ıııı, yani,..." gibi asalak sesleri kullanıyorsak tüm dikkati bu seslere toplarız.
 • Vurgu ve tonlama, konuşmanın ahengini ve etkileyiciliğini belirleyen unsurlardandır.
 • Bir sunum yaparken heyecandan titriyorsak ne biz konuya odaklanabiliriz ne de karşımızdakiler...
 • Bedenimizin söylediklerinin, ağzımızdan çıkanlarla örtüştüğü oranda inandırıcılığımız artar.

Tüm bunları doğru ve yerinde yapabilen bireyler de ,hem araştırmalara hem de gözlemlerimize göre, istedikleri sonuca daha kolay ulaşırlar.

Programımız; bireylerin güzel ve etkili bir konuşma yapabilmesini, topluluk karşısında yaptığı sunumların niteliğini arttırmasını ve en önemli enstrümanımız olan bedeni doğru kullanmasını amaçlar.

İlişkilerimizin kaderini ne söylediğimiz kadar, bunu nasıl söylediğimiz de belirler. Seçilen kelimeler, ses tonu, vurgu, tonlama ve buna eşlik eden jest/mimikler insanlarla kurduğumuz iletişimin yapı taşıdır. Geçmişten günümüze, topluluklara ve tarihe yön veren kişilerin ,çoğunlukla, insanları peşinden sürükleyecek konuşma becerilerine sahip olduğunu biliriz. İhtiyaçlarımız bu noktada olsun ya da olmasın, insanlara doğru bir şekilde hitap edebilmek, her çağın vazgeçilmezleri arasındadır.

Programda kursiyerlerimizle, bir sanat olan hitabetin inceliklerini paylaşıyor olacağız. Doğru ve yanlışları gerek anlatımla gerek görsel gerekse deneysel olarak inceleyecek; nefesimizi, sesimizi, bedenimizi tanıyarak bu enstrümanları en doğru şekilde kullanmanın yollarını öğreneceğiz. Kendimizle ilgili karşımıza çıkan engellerin aşılması, başarı ve mutluluk için bir adımı da beraberinde getirecektir.

Programın Hedefi:

 • Sağlıklı olmak ve etkili konuşmak için diyafram nefesi kullanımının öğrenilmesi ve sürekli hale getirilmesi.
 • Kullandığımız seslerin doğru ve anlaşılır bir biçimde telaffuz edilmesi.
 • Seslerin iniş ve çıkışlarının, duraklamaların ve duygu aktarımlarının doğru bir şekilde yapılması. Konuşmada ahengin sağlanması.
 • Türk dilinin doğru ve akıcı bir şekilde kullanılması.
 • Topluluk önünde heyecanın kontrolü, araçlı ve araçsız sunumların etkili bir biçimde yapılması. Küçük ya da büyük fark etmeksizin topluluklar karşısında konuşma yetisinin geliştirilmesi.
 • Bedeni doğru kullanarak vermek istediğimiz mesajların bedenimizle uyumlu hale getirilmesi, konuşmalarımızın beden dili ile desteklenmesi.

 

 

Programın içeriği:

 • Diyaframımızla, hem sağlıklı hem de konuşma için gerekli olan nefesi almak ve bunu sürekli hale getirmek.
 • Soluğumuzu denetlemek ve konuşma esnasında doğru noktalarda soluk almak.
 • Hece çalışmaları ile tüm seslerin doğru çıkış noktalarını bulmak ve sesleri bu şekilde kullanmak.
 • Artikülasyon (Boğumlama) çalışmaları ile seslerin doğru çıkarılmasını ve konuşma hızını ayarlamak.
 • Vurgu ve tonlama çalışmalarıyla konuşma ahengini sağlamak.
 • Grup çalışmaları ve bireysel çalışmalar ile öğrenilenlerin pekişmesini sağlamak ve elde ettiğimiz faydayı gözlemleyebilmek.
 • Sunum teknikleri ile araçlı (PowerPoint,...) ve araçsız hitaplarda doğru ve yanlışlarımızı görmek, heyecanla mücadelenin yolları.
 • Kamera ve ses kayıtları ile kendimizi önce tanımak ve sonra üzerinde çalışacağımız noktaları belirlemek.
 • Beden Dili eğitimi ile bedenimizin, söylediklerimizi desteklemesini sağlamak ve ikna ediciliğimizi arttırmak.

Programda kullanılacak araç ve teknikler:

 • Konu anlatımı,
 • Video ve görseller, doğru ve yanlışların görsel yansımaları,
 • Pratikler,
 • Kamera ve ses kayıtları,
 • Etkin dinleme çalışmaları,
 • Bireysel çalışmalar ve sunumlar,
 • Grup çalışmaları, ikili workshop,
 • Derste olunmayan zamanlarda konunun unutulmaması için çeşitli sosyal medya çalışmaları.

 

NOT:     1- Eğitimimizde kullanılacak eğitim kiti ve materyaller, akademimizce ücretsiz verilecektir.

                2- Eğitim sonunda, eğitimi tamamlamış olan kursiyerlerimize "Hitabet Sanatı" sertifikası verilecektir.

                3- Hitabet Sanatı eğitimi, birleştirilmiş bir programdır. İhtiyaca yönelik olarak Diksiyon, Hitabet ve Sunum, Beden Dili dersleri ayrı ayrı da verilmektedir. Konuyla ilgili bilgilendirme için lütfen ARALCA AKADEMİ ile iletişim kurunuz.

                4- Bu programda başarılı olup da devam etmek isteyen kursiyerler için Hitabet Sanatı, 2. kuruyla devam edebilecektir.

 

 

Program Başlangıcı: 8 Ocak 2019 Salı 19.30-21.50

Program Süresi: 8 hafta

Katılımcı Sayısı: 8-12 kişi

Program Ücreti: 690 TL

 

EĞİTMEN ÖZGEÇMİŞİ

BANU ÇAKIR

1981 yılında Bursa'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bursa'da tamamladı. 1999 yılında Uludağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne ve eş zamanlı olarak iş yaşamına başladı. Çeşitli kurslarda Türkçe ve edebiyat öğretmenliği  yaptı.  Satış/pazarlama ile uğraştı.

Aynı yıllarda, üzerinde çalıştığı konuların -anlatma, öğretme, pazarlama, insanların ilgisini bir ürüne odaklama- iletişim, insan doğası ve psikolojiyle ilgili olan yönlerine odaklandı. Böylece psikoloji ve felsefeye yönelişi başlamış oldu. Yaptığı araştırmalara, çeşitli sertifikasyonları da ekleyerek iletişim odaklı eğitim ağı modelini kurmaya başladı.

Klasik ve çağdaş edebiyat derslerinin yanında diksiyon, beden dili, sunum ve etkili iletişim eğitimleri verdi.

İstanbul'da çok uluslu bir şirketin ürün uzmanlığını yaptığı yıllar, aldığı teorik bilgileri sahaya taşımasına ve daha fazlasını edinmesine yardımcı oldu. Araştırma, dinleme ve uygulama yoluyla edindiği bilgileri kurucusu olduğu eğitim ve danışmanlık şirketinde, eğitimlerine taşıdı. Duygu/zaman yönetimi ve ikna sanatı eğitimleri, portföyüne katıldı. Bu esnada çeşitli dergi ve kitaplarda redaktör ve editörlük yaptı.

Halen bireysel ve kurumsal eğitim/danışmanlık hizmeti vermektedir. Bunun yanında editörlük ve redaktörlük yapmaktadır.