Haberler

BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ

Baş Denetçi

Baş denetçiler, yönetim sistemlerinden en az birine sahip olan kuruluşlarda, sistemin, gerekliliklerine uygun şekilde yönetildiğini ve sürekli iyileştirme yapılıp yapılmadığını kontrol eden ve bunu bağlı olduğu belgelendirme kuruluşuna raporlayan kişilerdir.

Baş denetçiler, bir belgelendirme kuruluşunda çalışabileceği gibi, kişisel olarak danışmanlık hizmetleri de verebilirler. Ya da herhangi bir kuruluşta ilgili sistemin yöneticisi olarak çalışabilirler.

Baş denetçiler sadece eğitimini almış oldukları standardı denetleyebilirler. Her bir yönetim sistemi için ayrı ayrı başdenetçi eğitimleri alınmış olmalıdır. Bu eğitimlerin amacı, kuruluşların işletmelerinde kurdukları yönetim sistemlerinin denetimi konusunda, bilgi ve becerileri geliştirmektir. Bu nedenle eğitime katılacak kişilerin ilgili yönetim sistemleri standardı konusunda temel bilgilere sahip olmaları gerekmektedir. Eğitimler ortalama beş gün, 40 saat üzerinden verilmektedir.

Baş denetçi eğitimlerini aksatmadan takip eden ve program dahilindeki değerlendirmeleri yapan katılımcılar, eğitim sonunda bir sınava tabi tutulurlar. Bu sınavda da başarılı olunması halinde, katılımcılara IRCA onaylı Başarı Belgesi verilir. Eğitime katılan ancak sınavda başarısız olan katılımcılara ise sadece Katılım Sertifikası verilir.

Kimler bu eğitimlere katılmalıdır?

• KYS denetim prosesi hakkında detaylı bilgiye ihtiyaç duyanlar,
• Kuruluşlarında ISO 9001 belgelendirmesini yürütenler,
• Yönetim temsilcileri, mühendisler ve danışmanlar ya da ileride bu meslekleri seçecek öğrenciler,
• Kuruluşlarında ISO 9001:2015 gerekliliklerini esas alan KYS ‘ni uygulamaktan sorumlu kişiler ve uygulamak isteyenler,
• Kuruluşlarında KYS iç denetimlerini gerçekleştirenler,
• Onaylı bir Denetçi/Baş Denetçi olmak isteyenler,
• Birinci taraf, ikinci taraf ve üçüncü taraf denetimleri gerçekleştirmekle ilgilenen kişiler,

Eğitim Süresi:

5 gün (ISO 19001’ e uygun olarak toplamda net 40 saat eğitim içerir genel olarak)