Asbestin sağlık üzerine etkileri

Asbestin sağlık üzerine etkileri

Asbest bazı endüstri kollarında vazgeçilmesi zor bir madde olmasına karşın sağlık açısından çok büyük risk taşımaktadır.

Asbest insan vücuduna solunum ve sindirim yoluyla alınmaktadır. Sindirim yoluyla alınan asbest lifleri insan vücudundan atılabilmektedir ancak asbest lifleri solunduğunda akciğerde, zamanla normal dokunun yerini alarak tedavisi mümkün olmayan sonuçların doğmasına neden olabilmektedir. Asbest, kimyasal etkilere ve mikro organizmalara dayanıklı olma özelliği nedeniyle vücudun savunma sistemi tarafından elimine edilmesi imkânsız hale gelebilmektedir.

Asbestin solunumu yoluyla kişide oluşan hastalıklar:

Asbestozis: Akciğerlerde asbest liflerinin birikmesi sonucunda oluşur.

Akciğer kanseri: Asbestin bütün türleri akciğer kanserine neden olabilmektedir.

Mesothelioma: Akciğerleri çevreleyen plevral boşluğunun serosal bağlantılarında oluşur.

Plevra lezyonları (İyi huylu): Asbeste uzun süreli maruziyet sonucu plevra kalınlaşması şeklinde görülür. Bu tür lezyonlar solunum fonksiyonlarının azalmasına neden olur.

Bu hastalıklara tüm asbest çeşitleri neden olabilmektedir. Meydana gelebilecek hastalığın türü ve ağırlığı özellikle lif türüne ve lif boyutuna bağlıdır. Uzun lifli asbest çeşitleri kısa lifli asbest çeşitlerine göre, amfibol grubu asbest türleri ise serpentine grubuna (krizotil) göre daha çok risk taşımaktadır. Sigara içimi riski artırmaktadır. Asbeste maruz kalan çalışanlardan sigara içenlerin akciğer kanserine yakalanma ihtimali, içmeyenlere göre 75 kat daha fazladır.

İngiltere’de yapılan araştırmalara göre, asbeste geçmiş yıllardan beri süregelen maruziyet sonucu ortaya çıkan Asbestozis, Akciğer Kanseri ve Mesothelioma vakalarının her yıl 3000 kişinin ölümüne neden olduğu tahmin edilmektedir.