Asbestin dünyada kullanımı

Asbestin dünyada kullanımı

Asbest liflerinin sağlık açısından taşıdığı riskler sebebiyle dünya genelinde pek çok ülke, bu maddenin yerine kullanılabilecek sağlığa daha az zararlı yeni maddelerinde geliştirilmesiyle birlikte asbest türlerine yasaklama getirmektedir.

Asbestin kullanımına yasaklama getiren bazı dünya ülkeleri aşağıda sıralanmıştır:

Asbestin Kullanımını Yasaklayan Ülkeler (1)

 • Arjantin: (2000 yılında amfibol grubu, 2001 yılında krizotil yasaklanmıştır.)
 • Avusturya: (1990 yılında krizotil türü asbest bazı kullanım alanları istisna tutularak yasaklanmıştır.)
 • Avustralya: (2003 yılında krizolit türü asbestin ithalatı, kullanımı ve bunları içeren ürünlerin satışı yasaklanmıştır. Krosidolit ve amozit daha önce yasaklanmıştır.)
 • Belçika: (1998 yılında istisnalar konularak krizotil türü asbest yasaklanmıştır.)
 • Danimarka: (1986 yılında krizotil türü asbestin kullanımına bazı istisnalar konularak yasaklama getirilmiştir.)
 • Finlandiya: (Krizotil türü asbest ,bazı istisnai işler belirlenerek, 1992 yılında yasaklanmıştır. Bu yasaklama 1993 yılında yürürlüğe girmiştir.)
 • Fransa: (1996 yılında bazı istisnalar konularak krizotil türü asbest yasaklanmıştır.)
 • Almanya: (1993 yılında krizotil •bazı istisnalar mevcut•, amozit ve krosidolit türü asbest lifleri yasaklandı. Yalnızca halen mevcut tesisat veya kurulumlarda bulunan alkali•klor elektroliz için krizotil içerikli diyaframlar bu yasaklamadan muaf tutulmaktadır. Ancak bu da 2011 yılından sonra yasaklanacaktır.)
 • Yunanistan*
 • Güney Kıbrıs*
 • Çek Cumhuriyeti*
 • Malta*
 • Macaristan*: (Amfibol grubu asbest 1988 yılında yasaklanmıştır.)
 • Litvanya*: (Asbest kullanımını sınırlandıran ilk kanun 1998 yılında yayımlanmış ve 2004 yılında yasaklama kabul edilmiştir.)
 • Portekiz*
 • Slovakya*: (2002 yılında asbesti yasaklayan Avrupa Direktiflerine uyum sağlamayı taahhüt etmiştir.
 • Estonya*
 • Honduras: (2004 yılında bazı istisnalarla asbest yasaklanmıştır.)
 • İrlanda: (2000 yılında krizotil bazı istisnalarla birlikte yasaklanmıştır.)
 • İtalya*
 • Japonya: (1995 yılında krosidolit ve amozit türü asbest ,01.10.2004 tarihinde binalarda ve sürtünme malzemelerinde krizotilin kullanımı yasaklanmıştır. Bu yasaklama Japonyanın krizotil asbest tüketiminin % 90 oranında azalmasını sağlamıştır.)
 • Kuveyt: (1995 yılında tüm asbest türleri yasaklanmıştır.)
 • Letonya*
 • Lüksemburg*
 • Hollanda: (Krizotil türü asbestin çeşitli kullanım alanlarına yasaklama ilk olarak 1991 yılında getirilmiştir.)
 • Norveç: (Bazı istisnalarla birlikte 1984 yılında tüm asbest türleri yasaklanmıştır.)
 • Polonya: (1997 yılında asbest yasaklanmıştır.)
 • Suudi Arabistan: (1998 yılında asbest yasaklandı.
 • Slovenya: (1996 yılında asbestli çimento ürünleri yasaklandı.
 • İspanya: (2002 yılında krizotil yasaklandı.
 • İsveç*
 • İsviçre: (1989 yılında istisnalar konularak krosidolit, amozit ve krizotil türü asbest yasaklandı.
 • İngiltere: (1999 yılında krizotil yasaklandı. (Bazı önemsiz sayılabilecek uygulamalara muafiyet getirildi.)
 • Uruguay
 • Şili

Krizotil türü asbestin kullanımı konusunda değişiklik yapmayı planlayan ülkeler: (2)

 • Güney Afrika

(1) Bazı ülkelerde önemsiz olarak nitelendirilebilecek işlerde krizotilin kullanımına muafiyet getirilmiştir.

(2) 21.06.2004 tarihinde Güney Afrika asbest kullanımına 3 ila 5 yıllık bir süreç sonunda son verileceği ilan edildi

* 01.01.2005 tarihi Avrupa Birliği ülkelerinde krizotil türü asbestin kullanımı için son tarih olarak belirlenmiştir.