Türkiye ve dünyada iş kazalarının çok olduğu ve maalesef ölümlü kazaların en çok olduğu sektör inşaat sektörüdür. İnşaat çalışmalarının değişkenliği birbirini takip eden işler olduğundan hız ve zaman karşı çalışmalar olduğundan alt yapı yada yardımcı işletmelerin önemi hat safhadadır. İş güvenliği tedbirleri için malzeme tedariki alınmamış ise işin durdurulması gerekirken iş durdurma doğrudan işin termin süresini etkileyeceğinden iş verenler tarafından istenmemektedir. Dolayısıyla işin durmaması için altyapı olarak her türlü kişisel koruyucular hazır olmalı, ortam tehlikeleri için koruyucu malzemeler tam olmalı ve bu ekipmanların yapımı veya kontrolü için ekip hazır olmalıdır.

Şantiye kurulması esnasında bu ekiplere önem verilmediği için iş başladıktan sonra tedarik edilse bile bir hazırlık için geçmesi gereken süreler verilmediği için eksik bir şekilde devam etmektedir.

Bunu yanında saha kontrollerinde yeterli eleman görevlendirilmemesinden dolayı her çalışma noktası yada alanda , iş güvenliğinden sorumlu personel olmaması işveren denetimlerinde eksiklikler yaratmaktadır.

Şantiye İSG koordinatörü tarafından hazırlanacak sağlık güvenlik planı hassas ve doğru veya hiç hazırlanmadığından yapılacak çalışmalarda iş güvenliği tedbirleri sürprizmiş gibi gelerek tedbirlerin alınması sorun teşkil edecek boyutta kalmıştır.

Yaklaşımlar firmaların çalışma şekli ve yaptıkları projelere göre değişmekle beraber bir kaç alternatif uygulanabilir. Bunlardan birisi işçi sayısı üzerinden gidilendir. Her 100 işçiye bir iş güvenliği inspektörü düşecek şekilde bir düzenleme ve bunların bağlı olduğu iş güvenliği uzmanı ve müdür olacak şekilde organize edilebilir.

Başka bir yol ise her lokasyonda bir iş güvenliği şefi, iş güvenliği uzmanı, iş güvenliği kontrolörü olacak şekilde koordine edilebilir. Ayrıca bu personellere ilaveten saha işçisi sağlanmalıdır. İş yeri sağlık güvenlik birimi olarak yapılacak bu çalışmalarda , tüm hizmeti ortak sağlık güvenlik birimlerinden de istenebilmektedir. Eğer OSGB ’ler bu konuda tecrübeli olursa size alternatifli tekliflerde buluna bilir, ancak bir çok OSGB ve iş güvenliği uzmanı inşaatta bilmeden yada ezbere iş yaptıkları için genelde reaktif bir çalışma olarak iş kazları ile karşılaşılmaktadır. İşverenler yada işveren temsilcileri mutlaka firma yöneticilerinin yada beraber çalıştıkları uzmanların tecrübeleri hakkında yapılacak iş için yeterli olduklarında emin olmaları ve işin bitimine kadar talepleri eksiksiz” yapılmalıdır. İş planı içerisinde kaba yapı ve ince yapı çalışmaları bittikten sonra iş güvenliği gereğinin kalmadığı düşünülse de şantiyeyi en son terk edecekler arasında olmalıdır. İş kazasının ne zaman olacağı bilinmediği için iş ortamının her türlü tedbirleri alınmış olduğundan emin olunmalı ve bunu sürekliliği konusunda denetim personelinin uyarıları dikkate alınmalıdır.

Ortak sağlık Güvenlik Birimleri çalışmalarında işverenin ihtiyacını karşılayacak yapıda olmalıdır. İnşaatta yüksekte çalışma hat safhada olduğundan emniyet ağ uygulaması, kişisel koruyucu tedariki, korkuluk sistemleri montajı , eğitim materyallerin zenginliği, saha personeli olması gibi bir çok konuda hizmet vermesi büyük önem arz etmektedir.

Kazasız bir çalışma hayatı dileklerimizle…